head_bg1

Sứ mệnh & Tầm nhìn

miss

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

SỨ MỆNH: Sứ mệnh của chúng tôi là đóng góp cho sức khỏe con người và trở thành đối tác tốt của khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng.

TẦM NHÌN: Yasin đã trở thành thương hiệu đáng tin cậy và đáng tin cậy hơn trong lĩnh vực gelatin, collagen và các dẫn xuất của nó, chẳng hạn như gelatin lá, vỏ nang rỗng và keo thạch với cam kết cao nhất về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trách nhiệm xã hội.

GIÁ TRỊ

Khách hàng là Trung tâm

Yasin đã trở thành thương hiệu đáng tin cậy và được tin cậy hơn trong lĩnh vực gelatin, collagen và các dẫn xuất của nó, chẳng hạn như gelatin dạng lá, vỏ nang rỗng và keo thạch với cam kết cao nhất về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trách nhiệm xã hội.

Nhiệm vụ

Chủ động, nỗ lực thực hiện mọi công việc và chịu trách nhiệm 100% về những việc đã làm nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho Công ty và khách hàng.

Chính trực

Một yếu tố quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ tin cậy trong công việc với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

Hợp tác

Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp phát triển và khách hàng đạt được mục tiêu chung và hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Sự sáng tạo

Suy nghĩ khác đi, tìm kiếm và phát triển các phương pháp hiện thực hóa những ý tưởng mới, giải pháp mới để giải quyết công việc hiệu quả hơn.